GTI Friidrett

Varsling

GTI Friidrettsklubb skal være en trygg klubb for alle medlemmer.

Vi oppfordrer til å melde fra om hendelser som kan bryte med våre regler. Alle varsler om kritikkverdige forhold tas på alvor.

Hvis du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger, eller oppførsel som bryter med våre regler eller føler for å melde fra om kritikkverdige forhold, er det viktig at du tar kontakt. Du kan henvende deg til leder i hovedstyret eller andre relevante personer i styret til GTI.

Norges Idrettsforbund: «Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett.»

Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta gjerne kontakt med rådgivere i NIF. På deres nettsider finnes det en omfattende ressursside med veiledning til både de som varsler og de som skal håndtere varsler.

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette her: Link

Annen nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett finner du her.

Varsling
– Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold: Link

Hvordan hjelpe en som vil varsle
– Ønsker du å hjelpe en som vil varsle: Link

Hvordan håndtere et varsel
– Ønsker du hjelp til å håndtere et varsel: Link