Innkalling til årsmøte i GTI Friidrettsklubb + KICK OFF!!

Innkalling til årsmøte i GTI Friidrettsklubb torsdag 16. februar kl. 18.30-1930. (Kick off`en starter umiddelbart etter årsmøtet)

Årsmøtet avholdes i Inge Steensland Hus – Mostun Natursenter (det nye huset v/Mosvannet)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. februar 2017. Sakene sendes til styrets leder Jørn Atle Erichsen på post@gti-friidrett.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut senest en uke før årsmøtet.

Valgbarhet For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret i GTI Friidrettsklubb

Read More

Eventyrlig medlemsvekst

GTI Friidrettsklubb er en unik klubb. På mange måter. Vi har en profil som få andre klubber i Norge, med lav terskel for å bli med, uten at det går på bekostning av det å ha et sportslig fokus og skape framgang både individuelt og som gruppe. Derfor er det utrolig gledelig å se at et målrettet arbeid innen rekruttering virkelig bærer frukter. Etter en opprydning i gamle medlemslister sto vi med ca 130 medlemmer for halvannet år siden. I dag har vi passert 220, og det ser bare ut til å fortsette. Dermed er vi trolig over «kritisk masse», det er ikke lenger krise om et par medlemmer er borte fra en økt. Det er allikevel en stor, sosial gruppe tilbake. For et par år siden var det vanlig med 2-4 løpere på kortintervallene. I dag er vi gjerne 30 stk…! På langintervallene er vi opp mot 70 ivrige sjeler, fordelt på Sandneshallen og «utegruppa». I tillegg suser sprinterne forbi i ytre bane mens kasterne heier fra sidelinjen. Det er inspirerende! Vi har også svært lavt frafall, noe som tyder på at folk trives hos oss. Da er det lett å være stolt av å være en GTI-er!

Read More

godjul

Rabatt og god jul fra Faroe Petroleum og GTI!

faroe-logo-transp-1063x0517-300dpi-text-blue-1

 

GTI er stolte og kjempeglade for å annonsere at FaroePetroleum har kommet ombord som hovedsponsor for Stavanger Marathon!

«Vi er glad for å være hovedsponsor for et flott arrangement i oljehovedstaden. Stavanger Marathon er et godt organisert løp som er med på å sette Stavanger på kartet, ikke bare som oljeby, men også som idretts-og kulturby.»  – Helge Hammer, Administrerende Direktør, Faroe Petroleum Norge AS (mer…)

Read More

Innendørssesongen 2017

Til alle spreke GTI`ere.

 

Innendørsstevner 2017

Det blir arrangert flere innendørsstevner i 2017 og her kommer en liste over stevner hvor det hadde vært kjekt om mange fra GTI Friidrettsklubb  deltar. Her er det bare å starte planleggingen.  Vi kommer tilbake med mer informasjon om arrangementene etter nyttår.

  • 28. januar arrangeres kretsmesterskap i Deep Ocean Arena i Haugesund.
  • 4. og 5. mars er det NM for Veteraner i Nes Arena (i nærheten av Gardemoen).  Vi kopierer mye av opplegget fra mars 2016.
  • 10.-12. mars 2017 er det Nordisk innendørsmesterskap for veteraner i Huddinge utenfor Stockholm.

Forøvrig så blir det også stevner i Sandneshallen, blant annet Sørvestmesterskap 14. og 15. januar 2017.  Sandnes IL har også satt opp tre kveldsstevner som arrangeres 5. og 24. januar samt 23. februar.  Her er det muligheter for blant annet alle løpsøvelser fra 60m til 3000m.

Link til terminlisten

Mvh

Sportslig Utvalg

Read More