GTI Friidrett

Hvem er GTI?

GTI Friidrettsklubb ble stiftet 15.12.1990. Navnet opprinner fra GladTrimmen, som så ble endret til GladTrimmen Internasjonal. Forkortelsen GTI ble så den vanlige benevnelsen som oktober 2015 ble godkjent som offisielt navn på friidrettsklubben. Vi har utøvere både i lang- og mellomdistanseløp, sprint og tekniske øvelser. Vi har et inkluderende treningsmiljø som passer for eldre ungdom, senior og veteraner.

GTI skal være preget av

  • sportslig glede og galskap
  • en inkluderende atmosfære
  • ansvarlighet og kvalitetsbevissthet i beslutninger og valg.

Vi jobber for å ha fornøyde medlemmer og være blant de beste arrangører i landet. Vi ønsker å inspirere til bedre folkehelse blant voksne, uansett aktivitetsnivå.

VISJON: En sportslig og sosial møteplass for alle

Ansatte og styret

Ansatte

Er det noe du lurer på eller vi kan hjelpe med er det bare å ta kontakt med oss

Johannes Økland

Målsetning: Å tilby velorganiserte arrangement i fine løpstrasèer, med norges beste fartsholdere og entusiastiske funksjonærer.

Løpsleder 100% stilling.

3-Sjøersløpet og Stavanger Marathon. Jobber daglig med utvikling av GTIs arrangementer.

Britt-Hege Nicolaysen

Målsetning: Være ryddig, tilgjengelig og inkluderende. Bidra til en enklere daglig drift av klubben og avlaste tillitsvalgte.

Klubbsekretær 20% stilling.

Medlemsansvarlig, koordinator, regnskap, sosiale media.

John Nicolaysen

Skape en god treningskultur for alle, der utøverne får god faglig oppfølging uansett nivå.

Trener lang- og mellomdistanse, 25% stilling. Fysioterapeut, trenerutdannet.

Målsetning: Setter opp treningsplaner, felles og individuelle. Terskeltesting, fellestreninger, rådgivning.

Kunne du tenke deg å bli en del av GTI?

Bli medlem

Styret og Sportslig utvalg

Styret

Styret velges hvert år av årsmøtet.

Åse Samuelsen

Styreleder

Marius Holgersen

Nestleder

Martin Svangtun

Styremedlem

Therese Skeie Lysholm

Styremedlem

Kalle Mæland Nilsen

Styremedlem

Kim Thunheim

Styremedlem

Renate Solheim

Styremedlem

Sportslig utvalg

Hans Petter Lohne

Leder Sportslig Utvalg

Martin Svangtun

Styremedlem

Therese Skeie Lysholm

Styremedlem

Kristine Os

Styremedlem

Anne Tove Puntervold

Styremedlem