Kontakt Oss

Ansatte:

Johannes Økland lop@gti-friidrett.no

Foto: Svein Hagen

Løpsleder 100% stilling.

3-Sjøersløpet og Stavanger Marathon. Jobber daglig med utvikling av GTIs arrangementer.

Målsetning for jobben: Å tilby velorganiserte arrangement i fine løpstrasèer, med norges beste fartsholdere og entusiastiske funksjonærer.


Britt-Hege Nicolaysen
post@gti-friidrett.no

Foto: Eline Øydvin

Klubbsekretær 20% stilling.

Medlemsansvarlig, koordinator, regnskap, sosiale media.

Målsetning for jobben: Være organisert, tilgjengelig og inkluderende. Bidra til en enklere daglig drift av klubben og avlaste tillitsvalgte.

Generelle henvendelser: post@gti-friidrett.no

John Nicolaysenjohn.nicolaysen@lyse.net

Trener lang- og mellomdistanse, 25% stilling.

Fysioterapeut, trenerutdannet. Setter opp treningsplaner, felles og individuelle. Testing, fellestreninger, rådgivning.

Målsetning for jobben: Skape en god treningskultur for alle, der utøverne får god faglig oppfølging uansett nivå.

Styret

Anders Jaarvik styreleder anders.jaarvik@rogfk.no

Kristine Os nestleder

Martin Svangtun styremedlem

Jarl Bø styremedlem

Hans-Olav Undseth styremedlem

Eirin Kvadsheim styremedlem

Anne Tove Puntervold varamedlem

Kontaktperson teknisk: Jarl Bø Jarl.boe@protonmail.com

Kontaktperson sprint: Johan Løland:

Postadresse:
GTI Friidrettsklubb
Postboks 478 Sentrum
4002 Stavanger
Norge

Organisasjonsnummer: 996 008 363
Bankkonto: 7877.06.03071

Følg oss på Facebook :

GTI Friidrett:  www.facebook.com/GTI.Friidrett 
Stavanger Maraton: www.facebook.com/StavangerMarathon
3-Sjøersløpet: www.facebook.com/3sjoers

Følg oss på Instagram

GTI-Friidrett: https://www.instagram.com/gtifriidrett/

Stavanger Marathon: https://www.instagram.com/stavangermarathon/

3Sjøersløpet: https://www.instagram.com/3sjoerslopet/

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close