Innkalling til årsmøte i GTI Friidrettsklubb + KICK OFF!!

Innkalling til årsmøte i GTI Friidrettsklubb torsdag 16. februar kl. 18.30-1930. (Kick off`en starter umiddelbart etter årsmøtet)

Årsmøtet avholdes i Inge Steensland Hus – Mostun Natursenter (det nye huset v/Mosvannet)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. februar 2017. Sakene sendes til styrets leder Jørn Atle Erichsen på post@gti-friidrett.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut senest en uke før årsmøtet.

Valgbarhet For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret i GTI Friidrettsklubb

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close