Ekstraordinært årsmøte i GTI Friidrett

Innkalling til Ekstra ordinært Årsmøte 2015 i GTI Friidrett.

Dato: 27. Oktober 2015 kl. 1830 – 1900

Sted: Garderobe Stavanger Stadion

Til: Klubbens medlemmer

Sak 1: Godkjenne stemmeberettige

Sak 2: Godkjenne Innkalling, saksliste og forretningsordning

Sak 3: Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll

         Forslag fra styre:

         Dirigent: Tor Eiane

Sekretær: Signe Emilsen

Protokoll underskrivere: velges blant de frammøtte

Sak 4: Navne endring

Styret i GTI Friidrett har vært I dialog med Rogaland Idrettskrets ang. Navneendring fra Glad Trim Internasjonal Idrettslag til GTI Friidrett.

Tilbakemeldingen fra Rogaland Idrettskrets er at denne navneendringen ikke vil skape presedens for fremtidige saker og kan godkjenne vår søknad dersom vi velger GTI Friidrettsklubb.

Vårt offisielle navn fra stiftelsesdatoen i 1990 er Glad Trim Internasjonal idrettslag. Dette navnet har kun vært brukt i det praktiske på papiret og vårt ”offisielle” navn utad har vært GTI. Vi har også bygget merkevaren GTI rundt våre løp og arrangementer både på vei og bane.

Det å endre navn er en lovsak i henhold til idrettskretsens reglement og vi må derfor ha det opp på et årsmøte med avstemning blant medlemmene. Navne endring krever 2/3 flertall av de fremmøte og avgitte stemme.

Navneendring skjer så ved søknad til Rogaland idrettskrets med vedlagt årsmøte protokoll hvor saken har vært behandlet.

Sak 5: Avstemning om navne endring (2/3 flertall)

Styrets instilling:

GTI Friidrettsklubb skal være det nye offisielle navnet til klubben.           

Vennlig hilsen

Styret i GTI Friidrett

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close