Medlemskontigent 2014

Medlemskontingenten i GTI for 2014 er kr 600,-, fastsatt av årsmøtet 12. februar2014

Beløp betales til kontonummer 7877.06.03071 og merkes med navn.

Medlemsfordeler:

 • Et positivt treningsmiljø for voksne utøvere
 • Fellestreninger (tirsdag og torsdag)
 • Treningsveiledning
 • Dekning av  startkontingenter til mesterskap og utvalgte konkurranser
 • Støtte til  reiser til utvalgte konkurranser, dette avklares med klubbens sportslige utvalg (SU)
 • Gratis deltakelse på et av våre løp Stavanger Marathon eller 3-sjøers.
 • Delta på Holmenkollstafetten, klubbens store årlige fellesarrangement (godt sponset av klubben)
 • Temakvelder med faglig og sosialt innhold
 • Mulighet til å få dekket noe av utgifter til testing/medisinsk oppfølging etter en særskilt vurdering gjort av trenere/SU
 • Bidrag til treningsleir
 • GTI treningstøy til gode priser
 • Sosiale sammenkomster

 

Dugnad: I GTI har vi en moderat medlemskontingent og ingen treningsavgift, dette fordi  vi har inntekter på våre to store arrangementer Stavanger Marathon og 3-sjøersløpet som medlemmene nyter godt av. For å kunne arrangere disse løpene kreves det at medlemmene stiller opp som frivillige. Det er et  kjekt dugnadsarbeid som er med på å bygge fellesskapet. Vi arrangerer også mosjonsløpet Våland Grand Prix, er teknisk arrangør av Tinestafetten, dessuten  friidrettsstevner på bane, de siste ofte i samarbeid med IL Skjalg. Det forventes at du som GTI medlem deltar på to av klubbens arrangementer i løpet av kalenderåret. For øvrig forventes det at utøverne representerer klubben på en verdig og positiv måte i arrangementer der de deltar på vegne av klubben, dette innebærer også at en benytter lagets drakter der det er naturlig

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close