Takk Tor-Eivind!

Daglig leder i Norsk Friidrett Rogaland, tidligere Rogaland Friidrettskrets, Tor-Eivind Eie Fagereng takket for seg under sist lørdags Friidrettsting på Hummeren hotell i Tananger. Lesere av Aftenbladets papirutgave tirsdag, vil ha fått med seg vår oppsummering av tinget. Likevel, en god ting kan ikke gjentas for ofte og her følger en litt mer utfyllende rapport

Da formann Anne Marie Gausel på vegne av sitt styre kunne presentere en flott årsmelding fra siste 2 års hendelser i Rogalandsfriidretten, tildelte hun det meste av æren for en nødvendig økonomisk snuoperasjon til Tor-Eivind, kretsens daglige leder. Og med de altfor for få fremmøtte til tinget ønsker vi på dette vis å komme med litt ekstra blomster

Fordi, mens kretsen var nær konkurs da Tor-Eivind og et nytt styre overtok, er nå regnskapstallene som tidligere meddelt hva man kaller hyggelige regnskatall. Økonomisk trygghet er en forutsetning for å drifte enhver virksomhet, og takket være drastiske administrative kostnadskutt samt gode samarbeidsrelasjoner mellom krets og lag har i en årrekke sørget for ypperlig gjennomføring og god oppslutning til «Spar Jentebølgen» som kretsens sentrale inntektsplattform

Kretsarbeidet skal i likhet med føringer som kommer fra mor-organisasjonen Norges Friidrettsforbund – nå Norsk Friidrett – være en døråpner for at enda flere ikke bare starter med friidrett, men at lagene også evner å beholde ungdom innen idrettens harmoniske miljøer. Til dette kreves tiltalende anlegg og mottaksapparat ute i klubbene, at oppgradering av utrangerte anlegg pushes slik at stevner er til inspirasjon mer enn til frustrasjon, at det utdannes flere trenere, flere dommere, at man forsøker hjelpe til hos lag hvor mer kunnskap om effektiv klubbledelse vil være formålstjenlig.

Å være en del av kretsarbeidet er også en balansegang i forhold til friidrettens omdømme bygging, å gjøre politisk riktige grep dersom luftige tanker fødes som langt overstiger hva den enkelte klubb måtte ha i sin langtidsplan. Også her har såvel styret som daglig leder gjort spenstige spennende fremstøt, som vi helt sikkert vil få høre mer om når nødvendige rammebetingelser er forankret. 

GTI har i en 10års periode hylt og skreket til kretsen om hvorfor ikke også veteranidretten skal gis rammevilkår i takt med hvor mange timers innsats denne del av friidretten legger ned i trening og oppofrende dugnad for å holde friidretten levende. Og, det har hjulpet. Vi leser mellom linjene og vi hører det nå såpass ofte, at vi ikke lenger behøver å rope alarm for at et friidrett KM selvfølgelig også skal gi samme inspirasjon for veteranidretten som øvrige aldersbestemte klasser.

Når dette nevnt, i all aktivitet man ønsker å skape herunder konkurranse tilbud for veteranidretten, er det fritt opp til lagene selv å legge føringer. Dette betyr at lagene selv står fritt til å bygge egne stevneorganisasjoner, at det etableres langsiktighet i stevneplanene, samt å delta i stevner også når disse arrangeres på andre siden av fjorden osv.osv.

Da GTI ble født den 15.12.90 og klubbens første lilla/røde ambisiøse folder fikk forsiden: «vi skal sette farge på friidretten» har vi aldri vært sparsommelig i vår uttrykksform. Og vi har måttet tåle mye tilbake for vår offensiv, vår glødende interesse for å se på alternative løsninger. Hvis vi skulle dratt opp av hatten kanskje noe av det mest beklemte, var dette når trenere/utøvere oppdaget at man ikke var velkommen til å oppholde seg på indre bane, når man gikk i feil klær til feil tid. I saker inn mot kretsapparatet har vi også i siste nevnte ting periode flesket til med ord som skandale, at å firkantet følge gode eller ikke hensiktsmessige konkurranseregler er langt viktigere enn å skape ny interesse for mer aktivitet også innenfor stadiongjerdet.

Men, vi gleder oss over at det tross en omtvistet dommeravgjørelse fortsatt er mulig å legge saker bak seg, at vi er flere menn som løper 10.000m på bane, at det sist høst (antagelig) i vår krets ble satt norsk rekord i antall aktive damer som løp 5000m på bane i et og samme stevne, at det er i emning flere og flere som kan tenke seg å drive med mangekamp, at kretsprosjektet i sprint går så det kviner, at Haugesund muligens ville vært klubb med største antall deltakere til neste helgs UM, om ikke mesterskapet hadde kollidert med utenlands treningsleir 

Avtroppende kretsformann Anne Marie Gausel overtar nå som daglig leder etter Tor-Eivind.

Nyvalgt kretsformann Tony Liestøl fra Haugesund var også medlem av forrige tingperiodes «winning team» og vi ønsker lykke til med spennende utfordrende oppgaver som ny leder og som helt sikker aktiv observatør til hva som skal skje når innendørsfriidretten fra neste seong får sitt første innendørs KM og når 2 storstuer for friidretten vil bli formelt åpnet på Sandved og i Haugesund             

 

 

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close