Friidrettstinget lørdag 26.februar

For Friidrettskretsen og for oss i GTI som kanskje mest er opptatt av egen klubbs ve og vel, har årene 2009 og 2010 som omhandles i ting dokumentene vært en eneste lang opptur.

Kretsens vanskelige økonomiske situasjon ved utgangen av 2008 hvor det måtte et ekstraordinært kretsting til for å snu vinden, er nå snudd fra negativ til positiv egenkapital med pene regnskapstall.  Sittende kretsstyre, kretsens utmerkede daglige leder og øvrig støtteapparat fortjener honnør for handlekraft, for evne til å få klubbene til å samarbeide, for nytenking og flotte initiativ til stevneavvikling, læring og rekruttering.

Maraton er en OL øvelse, og såvel terrengløp som gateløp er en sentral og populær del av friidretten og som bidrar til at den aktive idretten stadig tilføres flere lag, flere medlemmer. Økningen i antall lag i kretsen er positiv, idag er det 45 registrerte friidrettslag i Rogaland. Av disse er 10 lag kategorisert på nivå 4 som tilsier en årlig beskatning på kr 7200 til å administrere kretsens arbeid

I styrets beretning kommenteres videre at det er «forbedringspotensiale» i tilbudet til veteranene og stevnetilbudet i sommermånedene

Kretsformann Anne Marie Gausel vil takke for seg, men neste tingperiodes nye kretsstyre vil beholde nødvendig kontinuitet og forutsatt tinget gir sin akklamasjon til valgkomiteens arbeid skal det meste være på plass innen tinget settes lørdag formiddag

Relativt oppsiktsvekkende lesning er det å gjennomgå oversiktene over lagenes antal medaljevinnere i norske friidrettsmesterskap 2009 og 2010. Det telles her medaljer i ungdomsmesterskapene, junior, senior og veteran. Vi snakker om mesterskap innendørs og utendørs, om mangekamp mesterskap, terrengløp, stafetter og maraton

For nesten 30år siden da en av våre 2 løperdronninger Ingrid Kristiansen hadde sin storhetstid i norsk og internasjonal friidrett, oppholdt hun seg 5 år i vår region. Vi husker Ingrid sin enormt kraftfulle reaksjon på at mens anleggene ble overfyllt av utøvere på trening frem til sesongen startet i mai måned, så var startfeltene i Rogaland nærmest tomme når det kom til at man også skulle konkurrere

Dette som et lite apropos til den situasjon vi nå leser oss til, og som også i egen klubb til tider har vært bekymringsfull: man trener og man trener, man gjemmer seg bort for å trene litt for seg selv før man kan trene sammen med klubbfellesskapet    

Man får gjøre seg sine egne refleksjoner, GTI kommer godt ut av oversikten mest takket være sin meget aktive veteran gruppe. Når dette sagt kan vi forsikre om at de fleste av klubbens NM vinnere – også blant veteranene legger ned treningsarbeid som i timer trening pr uke langt overgår utøvere som driver innen idrettene hvor man sitter i timesvis på tørk på reservebenker, idretter som høster side opp og side ned av oppmerksomhet, og ukentlige status oversikter hvordan man ligger an som lag eller individuelt

Her følger så de relativt oppsiktsvekkende tall for antall NM medaljer kapret i perioden 2009 og 2010. Vi tar forbehold for mulige feil i den relativt omfattende innsamling av statistikk materiale; vi fant blant annet 2 feil for egne utøvere, som vi vil be om blir rettet opp ved tinget lørdag

Oversikt flest antall NM medaljer pr lag i Rogaland (2009 og 2010) 6 beste lag tatt med:

1) Sandnes – 105

2) Haugesund – 58

3) GTI – 57

4) Skjalg – 43 

5) Gjesdal – 21

6) Egersund – 19  

    

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close