Kastkarusellen er igang.

Diskoskaster

Tirsdag 28. mars gikk startskuddet før den første – av 12 kastkaruseller som arrangeres av GTI Friidrettsklubb. Kastkarusellen arrangeres på Stavanger Stadion.

Kastkarusellen er et flott tilbud for ALLE utøvere fra 15 år og oppover. Kastkarusellen 2017

Resultat fra kastkarusell 1.

Resultat fra kastkarusell 2  – 18. april 2017.

Resultat fra kastkarusell 3 – 10. mai 2017

Resultat fra  Kastkarusell 4 – 23. mai 2017

I tillegg vil det bli arrangert Treningsstevne i Sandneshallen igjen tirsdag 4. april 2017. Øvelsene er høyde og kule uten tilløp samt lengde. Alle øvelsene er for veteraner. Påmelding ved start.

Read More

EM for veteraner i Århus fra 27. juli til 6. august 2017

EM for veteraner i Århus fra 27. juli til 6. august 2017. I sommer arrangeres det friidrettsstevne for veteraner i Århus, nemlig EM for veteraner(EMACS). Det er ventet mellom 3 til 4 000 deltakere fra 40 forskjellige land.

Her er det noe for alle medlemmer fra GTI som har fylt 35 år. I tillegg til alle baneaktivitene så arrangeres det også terrengløp(4 km) og halvmaraton. Aarhus Half Marathon er også er åpent for andre deltakere, ikke bare EMACS deltakere. (mer…)

Read More

Innkalling til årsmøte i GTI Friidrettsklubb + KICK OFF!!

Innkalling til årsmøte i GTI Friidrettsklubb torsdag 16. februar kl. 18.30-1930. (Kick off`en starter umiddelbart etter årsmøtet)

Årsmøtet avholdes i Inge Steensland Hus – Mostun Natursenter (det nye huset v/Mosvannet)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. februar 2017. Sakene sendes til styrets leder Jørn Atle Erichsen på post@gti-friidrett.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut senest en uke før årsmøtet.

Valgbarhet For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret i GTI Friidrettsklubb

Read More

Eventyrlig medlemsvekst

GTI Friidrettsklubb er en unik klubb. På mange måter. Vi har en profil som få andre klubber i Norge, med lav terskel for å bli med, uten at det går på bekostning av det å ha et sportslig fokus og skape framgang både individuelt og som gruppe. Derfor er det utrolig gledelig å se at et målrettet arbeid innen rekruttering virkelig bærer frukter. Etter en opprydning i gamle medlemslister sto vi med ca 130 medlemmer for halvannet år siden. I dag har vi passert 220, og det ser bare ut til å fortsette. Dermed er vi trolig over «kritisk masse», det er ikke lenger krise om et par medlemmer er borte fra en økt. Det er allikevel en stor, sosial gruppe tilbake. For et par år siden var det vanlig med 2-4 løpere på kortintervallene. I dag er vi gjerne 30 stk…! På langintervallene er vi opp mot 70 ivrige sjeler, fordelt på Sandneshallen og «utegruppa». I tillegg suser sprinterne forbi i ytre bane mens kasterne heier fra sidelinjen. Det er inspirerende! Vi har også svært lavt frafall, noe som tyder på at folk trives hos oss. Da er det lett å være stolt av å være en GTI-er!

Read More