Våland løpskarusell 4. løp – resultater


Kvinner:
1) Vigdis Holst,GTI
2) Sølve Ims Ottesen,Statoil
3) Siri Halvorsen, Statoil
Menn:
1) Ger van Graas, Statoil
2) Arne Ommundsen, Frisinn
3) Børge Harestad, Skjalg
Komplett resultatliste se vedlegg!!

Beskrivelse løyper: Kortløype 2,35 km o.Våland kun asfalt. Lang løype 4,8 km inkl. tursti Mosvannet, grus/asfalt. Kraftig stigning 1km før mål – Dr.Græslisgt. (ca.350m lengde). Samme trase siste 8 år