Salteskogstafett:Bra Undheim(senior) og GTI(vet)!Salteskogstafetten 2006

7. januar 2006

Senior

Undheim 1 2,49 1,58 4,54 2,44 1,56 57 15,18

Sandnes 1 2,50 1,53 4,57 2,47 2,00 59 15,26

Gjesdal 2,52 2,02 4,37 2,57 2,10 1,07 15,55

Sandnes 2 3,03 2,06 5,20 3,10 2,07 1,07 16,53

Undheim 2 3,05 2,09 5,13 3,08 2,24 1,05 16,54

G.T.I. 3,09 2,27 5,24 3,07 2,24 1,11 17,45Veteraner

Bryne 4,03 2,13 5,19 3,12 2,13 1,21 18,12

Undheim 3,38 2,22 6,51 3,33 2,33 1,34 20,31KvinnerSkjalg 3,18 2,12 6,40 3,33 2,28 1,21 19,32

Sandnes 3,15 2,23 7,12 3,22 2,19 1,15 19,46Resultater Salteskogs-stafetten 2005Senior.

Lagnr. 1et. 2et. 3et. 4et. 5et. 6et. Slutt-tid.

1. Undheim 2,45 2,00 5,12 2,35 1,57 0,58 15,37

2 Gjesdal 3,08 2,12 5,17 3,04 2,18 1,02 17,01

3 G.T.I. 3,05 2,21 6,11 3,12 2,38 1,15 18,42Vetraner

1 Gjesdal 2,58 2,15 5,24 3,07 2,14 1,04 17,02

2 G.T.I 3,09 2,27 5,09 3,19 2,16 1,09 17,29

3 Klepp 3,11 2,33 6,58 3,29 2,25 1,11 19,07

Kvinner.1 Skjalg 3,14 2,11 6,02 3,43 2,22 1,15 18,47

2 G.T.I 3,25 2,29 5,46 3,36 2,38 1,27 19,15

3 Gjesdal 3,29 2,27 6,15 3,41 2,41 1,23 19,58

4 Sandnes 3,28 2,25 6,30 3,34 2,51 1,17 20,05