Maraton NM 2007 Sola – datovalg – veteraner også m


Den norske løpsorganisasjon (Kondis) har ift geografisk og datomessig plassering av NM lange løp, her hatt en sentral koordinerende rolle. For å oppnå gode tider og verdige vinnere av en NM medalje er fyldige sterke felt satt som en forutsetning for hvor et Maraton NM skal plasseres. Kondis og også NFIF sin oppgave i en slik sammenheng er å ivareta en distriktsprofil ved tildeling mesterskap grunnet de ringvirkninger tildeling av et NM ofte gir i den region som får mesterskapene. Imidlertid, er det svært delte meninger hvorvidt man skal tenke distriktsprofil også ved tildeling helmaraton. Kondis ville definitivt ikke ha innstilt Sola om man iår fikk bestemme.
Kondis mener at dersom et Maraton NM alternativt skal legges utenfor Oslo/Drammen, skal fortrinnsvis allerede godt innarbeidede maratonløp velges. Man mener eksempelvis at dersom Stavanger Maraton skulle avvikle sitt 25.maraton, ville det vært naturlig å tildele Stavanger et NM. Man sier det ikke skal være nødvendig å etablere engangs arrangement for å få avviklet NM. Nå er NM tildelt Sola og GTI.

Etter dette har man så slåss noe helt vanvittig for ihvertfall få beholde veteranenes NM i Oslo Maraton. Kondis greier ikke å se at det kan være mulig å få samlet veteran eliten til mesterskap andre steder enn i Oslo Maraton evt. Drammen Maraton.

Det har vært et gi og ta race for å komme til enighet, og enda er ikke bestemmelsen tatt. På vår vei hjem fra helgens Roma Maraton ble vi oppringt om at nå var haste beslutning tatt på at Namsos ville få veteranenes NM innlemmet i sitt 1/2maraton
NM den 10.juni 2007; det er trolig at Veteranutvalget/NFIF dermed innstiller på at det samme skal gjelde også for 1/1 maraton. 19.mai har vært GTI sitt 1.valg mht dato, mulig vi må akseptere 2.valget lørdag 21.april. Vi har da satt som forutsetning at Terreng NM avvikles helgen før, dvs. 1.helg etter påske.