Idrettsmerke 12. oktober 2016

idrettsmerket

GTI Friidrettsklubb v/Tore Drange vil også onsdag 12. oktober 2016 være tilstede og registrere Idrettsmerke på Stavanger Stadion 1700-1800.