Kontakt Oss

Klubbsekretær/medlemsansvarlig:
Signe Emilsen – post@gti-friidrett.no

Løpsleder – Stavanger Marathon og 3-Sjøersløpet:
Johannes Økland – lop@gti-friidrett.no

Styret
Leder: Jørn Atle Erichsen – jorn-atle.erichsen@lyse.net
Nestleder/marked: Tor Eiane – tor.eiane@bakerhughes.com
Styremedlem: Britt-Hege Nicolaysen – britt-hege@lyse.net
Styremedlem: Hans Olav Undseth – hansa60@hotmail.com 
Styremedlem: Randi Edvardsen – randiedd@hotmail.com
Styremedlem: Silje Skorve Skarpeid – silskoska@gmail.com
Varamedlem: Tom Henrik Flaa

Generelle henvendelser: post@gti-friidrett.no

Kontaktperson sprint/teknisk : Glenn Breland  – glenn.breland@gmail.com

Trener lang- og mellomdistanse: John Nicolaysen – john.nicolaysen@lyse.net
Ta gjerne kontakt med treneren før første oppmøte slik at han vet du kommer.

Postadresse:
GTI Friidrettsklubb
Postboks 478 Sentrum
4002 Stavanger
Norge

Organisasjonsnummer: 996 008 363
Bankkonto: 7877.06.03071

Meld deg på vårt nyhetsbrev:Følg oss på facebook :

GTI Friidrett:  www.facebook.com/GTI.Friidrett
Stavanger Maraton: www.facebook.com/StavangerMarathon
3-Sjøersløpet: www.facebook.com/3sjoers