Årsmøte GTI Friidrettsklubb

cropped-10387074_803729453012641_6602132946439307616_o-1.jpg

Årsmøte i GTI Friidrettsklubb blir avholdt 1. mars 2018 kl. 1830 på Inge Steenslands Hus – Mostun (v/Mosvannet – der vi var i 2017). Saker som ønskes tas opp på årsmøte må sendes til post@gti-friidrett.no innen 15. februar 2018.

Sakspapirer sendes ut senest 1 uke før årsmøtet.

Minner om at for å ha stemmerett på årsmøtet, og være valgbar skal man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

I etterkant av årsmøte blir det kick-off 2018 – en sosial sammenkomst med mye spennende informasjon.

Hold av datoen.